Consiliul de Administrație

Componența Consiliului de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoșani în anul școlar 2022 - 2023:

1. Secrieriu Loredana Elena - director - preşedinte;

2. Huţuleac Gabriela - profesor -membru;

3. Raclariu Vasile - profesor - membru;

4. Ciuraru Dinu Daniel - profesor - membru;

5. Dăscălescu Doina- reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor - membru;

6. Răileanu Petronela - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor - membru;

7. Comesc hi Elena - reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean- membru;

8. Hriţcu-Lafontain Mihaela - reprezentant al Consiliului Judeţean - membru;

9. Abăcioaei Rodica - reprezentant al Consiliului Judeţean - membru; 

Activitatea Consiliului de administrație se desfășoară conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

CA_2022-2023.pdf

Componența Consiliului de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoșani în anul școlar 2021 - 2022:

Activitatea Consiliului de administrație se desfășoară conform prevederilor legislației în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

CA_2021-2022.pdf