Burse

Burse an școlar 2022-2023

Anexa 01 - Lista nominală cu dosarele depuse pentru fiecare tip de bursă

OPIS - Dosare de bursă.pdf

Burse SEM al II-lea, an școlar 2021-2022:

Având în vedere revizuirea burselor în perioada 17.01-31.01.2022, vă comunicăm faptul că pentru a beneficia de acordarea burselor de merit în semestrul al II- lea, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ:

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de merit cât și bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Documente necesare acordare burse pentru anul școlar 2021-2022:

Aveți mai jos Ordinul Ministrului Educației și noile criterii (descarcă):

OME_5870_2021_burse_elevi.pdf