Angajări/Concursuri

ORGANIZARE CONCURS/TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024

Rezultate - Concurs ocupare post vacant 2023-2024

Rezultate proba scrisa 19.11.2023.pdf

Calendar - Concurs ocupare post vacant 2023-2024, Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani

Calendar_Concurs ocupare post vacant_2023-2024.pdf

Metodologie ccupare post vacant 2023-2024

Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013.pdf

Cerere de înscriere

Model-cerere-inscriere-concurs-revizuita.pdf

Bibliografie post - Profesor Psihopedagogie Specială 16 ore

BIBLIOGRAFIE.docx

Anunț CONCURS/TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT - ASISTENT SOCIAL

Rezultate finale concurs - asistent social 1 normă perioadă nedeterminată

Rezultate concurs - Asistent Social 13.01.2023.pdf

Rezulte parțiale - asistent social 1 normă perioadă nedeterminată

Notă: Candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la fiecare dintre probe se vor prezenta la interviu în data de 13.01.2023, ora 10,00

Rezultate partiale - Asistent Social 11.01.2023.pdf

Rezultate dosare - asistent social 1 norma perioada nedeterminata

Rezultate dosare - Asistent Social.pdf

Anunt concurs - asistent social 1 norma perioada nedeterminata

Anunt post vacant - Asistent Social.pdf

ORGANIZARE CONCURS/TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

Adresă_Concurs_ȘPS_Sf. Stelian.pdf

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT:

Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013.pdf

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE CONCURS:

Model-cerere-inscriere-concurs-revizuita.pdf

Bibliografie concurs:

BIBLIOGRAFIE.docx