Informatii publice pentru anul școlar 2023-2024

🎓Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra ante-preșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar 

Procedura_MO_rev_anexa_6235.pdf

📙Regulament Intern pentru anul școlar 2023-2024

Regulament-intern-2023-2024.pdf

📗Regulament de Organizare și Funcționare an școlar 2023-2024

ROF 2023 2024.pdf

📗Program de Dezvoltare SCIM pentru anul școlar 2023-2024

Program dezvoltare_ SCIM, 2023-2024.pdf

🧑‍🏫Planificarea asistențelor la ore, an școlar 2023-2024

Programare asistențe la ore.pdf

📒Raport anual asupra calității educației 2022-2023

RAPORT ANUAL ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI_ 2022-2023.pdf

📓Plan Managerial anual 2023-2024 (director)

Plan_managerial_director_2023-2024.pdf

📓Plan Managerial anual 2023-2024 (director adj.)

Plan managerial director adjunct 2023-2024.pdf

Informatii publice pentru anul școlar 2022-2023

📒Raport anual de evaluare internă a calității 2021-2022

Raport anual de evaluare interna a calitatii 2021.pdf

💸Tabel cu salariile și sporurile personalului la 30.09.2022

Stat de funcții la data de 30.09.2022.pdf

👷Plan de Măsuri pentru asigurarea securității și a siguranței, 2022-2023

Plan de Măsuri pentru asigurarea securității și a siguranței, an școlar 2022-2023.pdf

📗Regulament de Organizare și Funcționare an școlar 2022-2023

Regulament de Organizare și Funcționare an școlar 2022-2023.pdf

📙Regulament Intern, an școlar 2022-2023

Regulament Intern, an școlar 2022-2023.pdf

📓Plan Managerial anual 2022-2023

Plan Managerial anual 2022-2023.pdf

📒Raport anual asupra calității educației 2021-2022

Raport anual asupra calității educației din Școala Profesională Specială „Sf. Stelian”, an școlar 2021-2022.pdf

🧑‍🏫Planificarea asistențelor la ore, an școlar 2022-2023

Planificarea asistențelor la ore, efectuate de dir. și dir. adj. an școlar 2022-2023.pdf

👓Graficul de monitorizare și control, an școlar 2022-2023

Graficul de monitorizare și control, an școlar 2022-2023.pdf