Burse

Burse an școlar 2022-2023

Anexa 01 - Lista nominală cu dosarele depuse pentru fiecare tip de bursă

OPIS - Dosare de bursă.pdf

Burse SEM al II-lea, an școlar 2021-2022:

Având în vedere revizuirea burselor în perioada 17.01-31.01.2022, vă comunicăm faptul că pentru a beneficia de acordarea burselor de merit în semestrul al II- lea, elevii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ:

 1. au obținut media general de cel puțin 9,50;

 2. au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar.

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de merit cât și bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Documente necesare acordare burse pentru anul școlar 2021-2022:

 1. BURSĂ ELEVI DIN MEDIU RURAL /NAVETIST:

 2. BURSĂ ORFAN:

  • Cerere pentru bursă orfan;

  • Copie certificat de deces (dacă este cazul);

  • Copie certificate de naștere;

  • Copie CI părinte;

  • Extras de cont bancar elev;

 3. BURSĂ STUDIU:

  • Cerere pentru bursă studiu;

  • copie certificat naștere elev;

  • copie CI elev/părinți;

  • extras de cont bancar elev;

  • copie sentință de divorț (unde este cazul);

  • adeverință cu venitul net pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte;

  • talon de șomaj/ pensie/ ajutor social pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte (unde este cazul);

  • talon pentru alocații/ alocație complementară;

  • talon pensie alimentară (unde este cazul);

  • copie certificat naștere pentru frate/soră și adeverință de elev în care se specifică dacă primește bursă și cuantumul bursei;

  • adeverință de la Administrația financiară cu veniturile impozabile;

  • adeverință de venit pentru frate /soră majori pe ultimele 3 luni;

  • adeverință de la Primărie pentru deținere de teren agricol;

  • cerere tip semnată de învățător/prof. diriginte;

 4. BURSĂ DE MERIT:

Aveți mai jos Ordinul Ministrului Educației și noile criterii (descarcă):

OME_5870_2021_burse_elevi.pdf